Adviesburo Coremans

Bouwfysische berekeningen

bouwfysische berekeningen

Gezonde en comfortabele omgeving

Een gezonde en comfortabele woon- of werkomgeving wordt bepaald door een groot aantal factoren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, straling, (dag)licht, levensruimte, geluid en dergelijke.
De bouwfysische berekeningen zijn primair gericht op het creëren van deze goede woon- of werkomgeving. Alle relevante bouwfysische grootheden (koel- en warmtelasten, Rc-waarden, hoeveelheid daglicht etc.) kunnen door ons worden berekend.

Bouwaanvraag omgevingsvergunning

Deze waarden zijn van belang bij de bouwaanvraag en worden in bestekken gevraagd. Vooral de isolatiewaarden en de daarmee samenhangende energie(besparing) worden van steeds groter belang.

EPG

De Energie Prestatienorm Gebouwen (EPG) is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. De EPG is van toepassing op alle bouwaanvragen vanaf 1 juli 2012. De methode vervangt hiermee de oude EPC normering conform de NEN 5128 voor woningbouw en de NEN 2916 voor utiliteitbouw. Bij uw bouwaanvraag dient u aan te kunnen tonen dat in het gebouwontwerp is voldaan aan eisen die gesteld worden op energieprestatie gebied, breekt u zich het hoofd niet over deze ingewikkelde materie. Adviesburo Coremans regelt dit voor u.